Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá 8:00-16:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky objednávky

1.

Spotřebitel objednává Zboží, nebo služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.cocochocokeratin.cz písemnou formou: e-mailem (včetně objednávky přes e-shop), poštou. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 108/2000 Z.z. ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.


2.

Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem (telefonicky, nebo mailem). Ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná.

3.

Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (e-mailem). Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelného dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.


Dodací lhůty

1.

Jsou pro různé druhy produktů a služeb různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky a to formou: e -mail a SMS zprávou.

2.

Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží do 30 pracovních dnů od data ověření objednávky. Zboží objednané do 12:00 bude expedováno ještě v den objednání, pokud se nachází na našem skladě.

3.

Ve výjimečných případech, když některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců, může být dodací lhůta delší, nebo bude objednávka automaticky stornována ze strany cocochocokeratin.cz.


Cena, platební a přepravní podmínky

1.

Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Všechny uváděné ceny jsou včetně 20% DPH

2.

Spotřebitel hradí platbu v hotovosti, dobírkou, převodem / vkladem na účet prodávajícího.

3.

Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + dopravné a případně cenu dobírky.

4.

Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to: kurýrem PPL (zasilatelskou službou) - cena je stanovena dle ceníku společnosti uvedené v objednávkovém systému, jejíž služby využíváme a nezávisí na vzdálenosti a ani hmotnosti produktu a to již od 99 Kč cena dopravy (při objednávce do 1000 Kč, nad 1000 Kč je doprava zdarma ) a dobírka 30 Kč . Zboží je spotřebiteli doručeno do 24 hod po expedici z našeho skladu.

5.

Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější variantu dopravy.


Přebírání zboží

1.

Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené nv objednávce.

2.

Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce.

3.

Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

4.

Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

5.

Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.


Reklamace a záruka

1.

Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupi produktu.

2.

Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců nebo shora ohraničená datem spotřeby produktu a tato doba začíná běžet ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit na adresu prodávajícího, uvedenou v kontaktech (pokud to charakter produktu umožňuje - zastavěný produkt), reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozený, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu spolu s popisem vady. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.

3.

Nárok na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

4.

V případě uplatňování reklamace se doporučuje, aby spotřebitel telefonicky oznámil prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

5.

Reklamační řízení nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající vydá kupujícímu doklad o uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

6.

Firma SPEKTRE, s.r.o je dovozce značky COCOCHOCO professional od výrobce GR Global cosmetics Ltd. a neodpovídá za možné následky způsobené neodbornou manipulací při aplikaci všech výrobků značky COCOCHOCO professional.


Vrácení zboží

1.

Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (e-mailem).

2.

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě osobně doručeno nebo nejpozději v poslední den lhůty podáno k poštovní přepravě. Smluvní strany si vrátí všechny poskytnutá plnění. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel pouze v případě, pokud zboží odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo vadné.

3.

Produkt nesmí být poškozen, používán, spotřebitel musí odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod k obsluze, záruční list, doklad o nabytí, apod.), které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsána spotřebitelům. Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

4.

Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět, a do 14 pracovních dnů ode dne odstoupení smlouvy, cenu zaplacenou za produkt nebo službu nebo zálohu, kterou spotřebitel uhradil za produkt nebo službu, vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět.

5.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech: a) pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy b) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit c) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit.


Ochrana osobních údajů

E-SHOP:

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa ...... (doplnit na základě žádosti o registraci e-shopu o osobní údaje, které reálně získáváte). Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které má zpracované v bezpečnostní směrnici.

Marketing:

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely, souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro marketingové účely.

Věrnostní program:

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu s registrací ve věrnostním programu, souhlasil se shromažďováním získaných osobních údajů včetně informací o objednávkách za účelem poskytování slev. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat ve věrnostním programu.

Novinky z našeho blogu

Seznamte se s ceramidy. Naší novou linií pro péči o vlasy
17.09.2019
Seznamte se s ceramidy. Naší novou linií pro péči o vlasy
Po náročném výzkumu a komplexní studii přírodních vlastností bohatého světa rostlin v Galilee jsme objevili Ceramide. Tato produktová řada je založena... číst celé
CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED APLIKACÍ KERATINU
17.09.2019
CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED APLIKACÍ KERATINU
Sepsali jsme všechny časté otázky o o brazilském keratinu, které dostáváme od našich zákazníků. Jak aplikovat keratin, pro koho je keratin vhodný, jak... číst celé
JAK APLIKOVAT KERATIN COCOCHOCO
17.09.2019
JAK APLIKOVAT KERATIN COCOCHOCO
Každý přípravek na rovnání vlasů od CocoChoco je vytvořen z přírodních a cenných složek, takže léčba nezasahuje nepříznivě do vlasů a neničí jejich st... číst celé
CHRAŇTE SVÉ VLASY PŘED TEPLEM - Krém na vlasy
01.09.2019
CHRAŇTE SVÉ VLASY PŘED TEPLEM - Krém na vlasy
Dennodenně používáme žehličky, fény či kulmy na zkrocení neposlušných vlasů. Tyto pomocníci se dokáží rozehřát na teplotu až 230 °C, čímž způsobují vý... číst celé

instagram_cocochoco   Sledujte nás a sdílejte fotky s hashtagem #cocochoco_professional

Copyright 2013 - 2019 SPEKTRE, s.r.o. ,všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz